murder she wrote

“She didn’t write it. She wrote it, but she shouldn’t have. She wrote it, but look what she wrote about. She wrote it, but she wrote only one of it. She wrote it, but she isn’t really an artist, and it isn’t really art. She wrote it, but she had help.” Joanna Russ / How To Suppress Women’s Writing/ U of Texas Press, 1983

Bunu o yazmadı. O yazdı ama yazmamalıydı. O yazdı ama baksana ne konuda yazmış. O yazdı ama sadece bir tane yazdı. O yazdı ama o gerçek bir sanatçı değil ve but gerçek sanat değil. O yazdı ama yardım aldı.

Kadın Yazınını Bastırma Klavuzu?